گلستان سعدی

دانلود شاهنامه فردوسی به صورت کامل و با لینک مستقیم

گلستان سعدی نوشته شاعر بزرگ که در قرن 5و6 میزیست است.که ارامگاه ان در شیراز است. این کتاب 8 باب است که در قسمت پایین این مظلب ذکر شده اند و بیشتر نوشته در سبک کوتاه و به شیوه داستان و نصیحت های اخلاقی هستند.

ارمگاه سعدی

 

 گلستان سعدی: یکی از کتاب های سعدی است که تقریبا یک سال بعد از کتابش بوستان, ان را با نثر اهنگین و زیبای فارسی نوشت.که ان 8 باب است. این کتاب یکی از برترین کتاب ها و تاثیرگذارترین کتاب های نثر فارسی است.

باب اول - در سیرت پادشاهان
باب دوّم - در اخلاق درویشان
باب سوّم - در فضیلت قناعت
باب چهارم - در فواید خاموشی
باب پنجم - در عشق و جوانی
باب ششم - در ضعف و پیری
باب هفتم - در تأثیر تربیت
باب هشتم - در آداب صحب

نمونه های اشعار سعدی:

نه طریق دوستانست و نه شرط مهربانی             که به دوستان یک‌دل، سر دست برفشانی
نفسی بیا و بنشین، سخنی بگو و بشنو            که به تشنگی بمردم، برِ آب زندگانی
دل عارفان ببردند و قرار پارسایان                          همه شاهدان به صورت، تو به صورت و معانی
نه خلاف عهد کردم، که حدیث جز تو گفتم            همه بر سر زبانند و تو در میان جانی
مده‌ای رفیق پندم، که نظر بر او فکندم                   تو میان ما ندانی، که چه می‌رود نهانی
دل دردمند سعدی، ز محبت تو خون شد                نه به وصل می‌رسانی، نه به قتل می‌رهانی

                                                                 ***


حجم : 720 کیلوبایت
رمز : www.p30download.com